Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023
Lượt xem: 1495

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023

 

Trên cơ sở định hướng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 tại Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ; ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 3652 /UBND-NCKSTTHC về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo đóUBND tỉnh yêu cầu hoạt động thanh tra cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh trađáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của các cấp, các ngành. Đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến; kiểm tra, thanh tra xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thanh tra năm 2023, UBND tỉnh định hướng Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyệnThanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công.

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tập trung thanh tra những nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất; quản lý, khai thác khoáng sản; các công trình bố trí nguồn vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý tài chính ngân sách; mua sắm, quản lý tài sản công; khoáng sản, môi trường; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp thanh tra các trường học thuộc UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn các nội dung: quản lý tài chính ngân sách, việc chấp hành các quy định trong việc thu, chi phục vụ học đường, người học; việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản; các đề án, chương trình mục tiêu; kinh phí phổ cập giáo dục.

Thanh tra các Sở, ban, ngành: Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở, ngành quản lý, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hộiPhấn đấu tỷ lệ trên 90% thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và trên 85% việc giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước; thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng… tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Lưu ý tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; bổ nhiệm, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

         Đối với công tác khác, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 của UBND tỉnh cũng nêu rõ tiếp tục triển khai tổ chức hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho công chức trong ngành thanh tra. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc, nâng ngạch, thực hiện chính sách đối với công chức toàn ngành thanh tra; nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật của các cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó tiếp tục chú trọng đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 33 684
  • Tháng hiện tại: 133 210
  • Tổng lượt truy cập: 4809867
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang