Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở năm 2024
Lượt xem: 216

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở năm 2024

 

Nhằm đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở; tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính tại cơ quan. 

Ngày 16/01/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP về việc tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở năm 2024; theo đó, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Tổ kiểm tra và các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ kiểm tra

- Giao Tổ trưởng Tổ kiểm tra tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan để thống nhất thời gian cụ thể trước khi tiến hành kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ.

- Tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết luận kiểm tra gửi các phòng được kiểm tra biết, khắc phục. Theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai và báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, kiến nghị sau kiểm tra để Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo.

2. Các phòng, đơn vị được kiểm tra

- Có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, cá nhân để theo dõi triển khai và đánh giá, xác định trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện (có thống kế báo cáo số liệu cụ thể trên từng lĩnh vực) để phục vụ cho công tác kiểm tra

- Chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản và tài liệu, chứng cứ kèm theo để phục vụ kiểm tra; cử công chức có liên quan làm việc với Tổ kiểm tra; đồng thời phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

3. Giao Văn phòng Sở: Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; việc tham mưu khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 8/2024 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm kiểm tra: Phòng họp Sở Tư pháp.

Đính kèm Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 16/01/2024 của Sở Tư pháp Tải về

Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang