Hội thảo về kết quả rà soát và giải pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát phục vụ triển khai Đề án 06
Lượt xem: 403

Hội thảo về kết quả rà soát và giải pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát phục vụ triển khai Đề án 06

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Sáng ngày 20/12/2023, Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tổ chức Hội thảo về kết quả rà soát và giải pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát phục vụ triển khai Đề án 06” tại tỉnh Bình Thuận.

anh tin bai

Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Thắng, việc triển khai thực hiện Đề án 06 (khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 (Bộ Công an) đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ về rà soát văn bản QPPL xác định: Việc rà soát, hoàn thiện về thể chế pháp luật cần phải đi trước để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những yếu tố căn bản để bảo đảm thực hiện thành công Đề án. Việc rà soát, hoàn thiện thể chế triển khai Đề án 06 là trách nhiệm chung của các bộ, ngành, địa phương.

Kết quả rà soát cho thấy: 27 địa phương có văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành cần phải xử lý, gồm 95 văn bản (22 nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, 72 quyết định của UBND cấp tỉnh, 01 chỉ thị của UBND cấp tỉnh). Trong đó, văn bản đã được xử lý là 27 văn bản (12 nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, 15 quyết định của UBND cấp tỉnh). Trên cơ sở rà soát, các cơ quan đã xác định lộ trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản trong giai đoạn năm 2023-2025.

Một số kết quả rà soát, kiến nghị xử lý không thuộc phạm vi văn bản cần rà soát (do văn bản đã hết hiệu lực hoặc không liên quan đến việc triển khai Đề án 06) hoặc chưa chính xác, hợp lý. Kết quả rà soát của địa phương đối với văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành cho thấy còn chưa đầy đủ, thống nhất giữa các địa phương, nhất là những vấn đề có nội dung, tính chất tương tự.

anh tin bai

Đối với tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, công tác rà soát VBQPPL là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh thực hiện rà soát theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 10/3/2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành theo yêu cầu của Đề án 06, trong đó tập trung rà soát các văn bản có thủ tục hành chính. Qua rà soát thêm 03 văn bản có thủ tục hành chính nhận thấy quy định đều phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan đến triển khai Đề án 06.

anh tin bai

 Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về một số vấn đề như: Quá trình thực hiện và một số vấn đề đặt ra trong việc rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06; Thực trạng quy định pháp luật và giải pháp để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kết quả thực hiện rà soát VBQPPL về triển khai Đề án 06 tại Bình Thuận…

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Duy Thắng - Phó cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện công tác rà soát và xử lý VBQPPL sau rà soát phục vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo. “Kết quả của hội thảo có giá trị thực tiễn cao, giúp Bộ Tư pháp nắm bắt tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Từ đó kiến nghị đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai Đề án 06 thành công, hiệu quả trong thời gian tới”./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang