UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 319

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, phê duyệt 196 dịch vụ công trực tuyến (110 dịch vụ công trực tuyến một phần và 86 dịch vụ công trực tuyến toàn trình), cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 110 dịch vụ công trực tuyến một phần và 67 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 60 thủ tục hành chính của Sở Tư pháp triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến một phần trong năm 2023 bao gồm: Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên; Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Chuyển nhượng Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất; Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; Hợp nhất Văn phòng công chứng; Sáp nhập Văn phòng công chứng; Thành lập Hội công chứng viên; Thành lập Văn phòng công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động; Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại; Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài; Hợp nhất công ty luật; Sáp nhập công ty luật; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12; Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật; Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh.

- Cấp huyện: 11 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Cấp xã: 08 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cũng tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình được phê duyệt tại Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hoàn thành trong tháng 7 năm 2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 33 539
  • Tháng hiện tại: 133 065
  • Tổng lượt truy cập: 4809722
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang