Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ 18 quyết định, chỉ thị
Lượt xem: 147

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ 18 quyết định, chỉ thị

 

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ); thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 - 2023; trong thời gian qua, các sở, ban, ngành tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp rà soát bổ sung và đề xuất UBND tỉnh xem xét bãi bỏ 18 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành do có nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành của cấp trên hoặc đã hết thời gian thực hiện và trong thời gian tới địa phương cũng không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trên. Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ 18 quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

- Quyết định số 16/2003/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp thu, trả lời và giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi cho các hội thi ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1 và 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở.

- Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

- Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

-. Chỉ thị số 29/2002/CT-UBBT ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp khi giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND, 18 quyết định, chỉ thị trên sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2024.

Kim Loan

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang