Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 102

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024

 

Nhằm tạo cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5077/KH-UBND ngày 26/12/2023 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành, kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung, hình thức không phù hợp quy định của văn bản cấp trên hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo đó, công tác này phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác tự kiểm tra văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra kịp thời 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trong năm. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp còn có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới để kịp thời phát hiện và hướng dẫn địa phương khắc phục những sai sót trong công tác xây dựng, ban hành văn bản. Ngoài ra, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các Sở, ban, ngành tỉnh, và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện việc kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã rà soát thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, trường hợp phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương phải quan tâm, bố trí nguồn lực thực hiện, đảm bảo công bố kết quả hệ thống hóa đúng thời hạn, có chất lượng.

(Đính kèm Kế hoạch số 5077/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Tải về)

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang