Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
Lượt xem: 170

Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024. Để triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 29/01/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 172/STP-NV1 triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024; theo đó, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

          1. Khẩn trương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của sở, ngành, địa phương mình, gửi về Sở Tư pháp chậm nhất trong quý I/2024.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, như: hoạt động kiểm tra; điều tra, khảo sát; thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật… bảo đảm tiến độ, hiệu quả công việc theo chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật được phê duyệt.

3. Tăng cường công tác truyền thông của ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp trong việc thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

4. Quan tâm bố trí kinh phí, nhân sự để thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 theo Kế hoạch số 254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của sở, ngành, địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2024 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang