Sở Tư pháp tham mưu dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 488

Sở Tư pháp tham mưu dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1257/UBND-NCKSTTHC ngày 14/4/2023 về việc tham mưu bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định bãi bỏ 09 quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong các lĩnh vực xây dựng, văn hóa-thể thao và du lịch, kế hoạch đầu tư… gồm:

1. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

2. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

3. Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật địa bàn tỉnh Bình Thuận.

4. Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

5. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

6. Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

7. Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

8. Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh.

9. Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.                                           

Các văn bản trên được bãi bỏ do có nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành của cấp trên; hết thời gian thực hiện và trong thời gian tới địa phương cũng không cần thiết ban hành văn bản mới để thay thế các văn bản nàyViệc tham mưu đề xuất bãi bỏ 09 văn bản trên là kết quả của công tác phối hợp của Sở Tư pháp và các sở, ngành trong rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh nhằm đảm bảo văn bản tỉnh phù hợp với quy định pháp luật của trung ương, cũng như góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương.

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 33 556
  • Tháng hiện tại: 133 082
  • Tổng lượt truy cập: 4809739
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang