Lượt xem: 313

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Trước đây, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 18/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo đó, 02 văn bản pháp luật trên đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác xây dựng, rà soát văn bản tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(sửa đổi, bổi sung năm 2020) và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua rà soát nhận thấy:

Một số nội dung quy định về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Chương II Quy chế kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, các nội dung tại Chương II cũng đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Vì vậy, việc quy định nội dung này trong văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh là không cần thiết và không phù hợp nguyên tắc, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các nội dung quy định về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Chương III và Chương IV Quy chế kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 186 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp “Quy định cụ thể về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật”, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo cơ chế phối hợp để tổ chức thực hiện tốt công tác này trên thực tế ở địa phương.

Trên cơ sở kết quả rà soát và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp đã thực hiện trình tự, thủ tục soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND./.

Tuấn Anh

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 2516
  • Trong tuần: 53 652
  • Trong tháng: 206 134
  • Tất cả: 4186005
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang