Lượt xem: 437

Thông báo về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Thông báo về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

 

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 luật và 02 nghị quyết gồm Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắc lắc; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Trong đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có giao địa phương (UBND cấp xã) ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trên cơ sở nội dung thông báo tại mục 2 Bảng tổng hợp kèm theo Công văn số 4918/BTP-VĐCXDPL ngày 08/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ hợp thứ 4; thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) và Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp đã có Công văn số 66/STP-NV1 ngày 12/01/2022 về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (theo nhiệm vụ được giao tại điểm c khoản 2 Điều 35 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022) theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật nêu trên của Ủy ban nhân dân cấp xã ở địa phương; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

Loan Nguyễn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 955
  • Trong tuần: 52 874
  • Trong tháng: 201 344
  • Tất cả: 3690327
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang