Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội
Lượt xem: 1521

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội

          Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 ; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1461/UBND-KGVXNV ngày 17/5/2022 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội; theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung như sau:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh: xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm để đạt được chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân và phối hợp với các Ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM.

          Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tuyên truyền, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân.

          Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh thực hiện tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

           Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận: chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ quan Bưu điện tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai, hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

          Bưu điện tỉnh: quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thông báo công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng: Lịch chi trả hàng tháng, mạng lưới ATM, cơ chế ưu đãi của các Ngân hàng để người hưởng lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân;  tạo mọi điều kiện để Ngân hàng tiếp cận điểm chi trả nhằm vận động, khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM, phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả.

          Thành Danh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 2309
  • Trong tuần: 55 243
  • Tháng hiện tại: 217 971
  • Tổng lượt truy cập: 4233397
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang