Triển khai thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1131
Triển khai thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

          Thực hiện Công văn số 1186/UBND-BTCD ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 14/4/2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 524/STP-TTr yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Thanh tra Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

          Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị theo quy định, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ  chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông báo số  202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

          Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện tại cơ quan, đơn vị.

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân mới phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để xử lý ngay từ đầu, kịp thời giải quyết đúng thời hạn theo quy định nhằm hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp; thường xuyên, kịp thời liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh về tình hình các công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc để Ban Tiếp công dân tỉnh có phương án tiếp công dân.

Giao Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở cử công chức tham gia Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khi Thanh tra tỉnh yêu cầu.                                               

                                                                                                              Thanh Phượng

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 1803
  • Trong tuần: 54 737
  • Tháng hiện tại: 217 465
  • Tổng lượt truy cập: 4232891
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang