Sơ kết công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư tỉnh
Lượt xem: 2192

Sơ kết công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-BTP ngày 16/12/2022 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về trợ giúp pháp lý của luật sư; ngày 16/01/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 10/BC-STP về kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp nêu trên với một số nội dung nổi bật như sau:

Trước đây, giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số 70/QC-STP-ĐLS ngày 10/10/2013 nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Luật luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có hoạt động trợ giúp pháp lý. Mặc dù chưa ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác trợ giúp pháp lý (theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp - Liên đoàn Luật sư Việt Nam) nhưng thời gian qua, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chủ động phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận bằng nhiều phương thức khác nhau.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản về tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý như: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính hàng năm,… Các văn bản trên đều được lấy ý kiến phối hợp của Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan có liên quan trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

Trong những năm qua, đội ngũ Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm có nhiều đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý, tham gia các hoạt động tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và truyền thông về cơ sở. Nhiều Luật sư tham gia hoạt động tố tụng nhiệt tình, bảo vệ thành công nhiều vụ việc TGPL cho các đối tượng được TGPL.

Từ năm 2017 đến năm 2022, các Luật sư tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho 74 đối tượng là người nghèo, người có công cách mạng, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, trẻ em… và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hàng ngàn trường hợp trong các đợt truyền thông về cơ sở.

Ngoài ra, các luật sư hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư mặc dù không tham gia ký kết hợp đồng trợ giúp pháp lý, nhưng khi gặp các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý đều cung cấp thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý cho người đó và hướng dẫn họ đến Trung tâm TGPL Nhà nước để được trợ giúp.

Việc giới thiệu và lựa chọn luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý đã được Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư phối hợp thực hiện tương tốt.

Đặc biệt, trong năm 2022, Sở Tư pháp tổ chức sơ kết 05 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Qua đó đã khen thưởng một số cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý, trong đó có khen thưởng 01 Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm Trợ giúp pháp lý có nhiều đóng góp, cống hiến cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022, Sở Tư pháp không tiếp nhận đơn khiếu nại, tố nào thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ có tiếp nhận 02 đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động luật sư và đã chuyển Đoàn Luật sư giải quyết theo thẩm quyền; không có luật sư bị khiếu nại, tố cáo về thực hiện trợ giúp pháp lý, vi phạm đạo đức, quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về trợ giúp pháp lý của luật sư, trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương; chủ động phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức các đợt truyền thông về cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho Nhân dân, đồng thời quảng bá dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh tăng cường giới thiệu luật sư có kinh nghiệm, uy tín tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí và tham gia đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hàng năm …

Phòng Nghiệp vụ 2

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang