Lượt xem: 665

Đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Người đã hoàn thành thời gian tập sự và các nghĩa vụ của Người tập sự theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước (trừ trường hợp không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước) được đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; theo đó, thủ tục này tại tỉnh Bình Thuận có thể được nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hồ sơ nộp đăng ký bao gồm các thành phần sau đây:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng (có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn tập sự và xác nhận bằng văn bản của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự).

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Căn cứ Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì phí phải nộp là 3.500.000 đồng/hồ sơ./.

Phòng Nghiệp vụ 2

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 52 643
  • Trong tháng: 201 113
  • Tất cả: 3690096
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang