Lượt xem: 1432

Hướng dẫn giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện giao dịch trong hoạt động công chứng

Hướng dẫn giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện giao dịch trong hoạt động công chứng

 

Sở Tư pháp Bình Thuận nhận được Công văn của VPCC đề nghị hướng dẫn thống nhất khi ký các Hợp đồng giao dịch với khách hàng không có sổ hộ khẩu giấy. Qua nghiên cứu Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: “Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú”.

Như vậy, trường hợp công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi tham gia các giao dịch.

2. Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 3246/UBND-NCKSTTHC về việc phối hợp triển khai hành Luật Cư trú năm 2020 để triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, theo đó:

- Khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, người dân sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD.

+ Các thông tin trên mặt thẻ CCCD gồm Ảnh; Số thẻ CCCD (số định danh cá nhân); Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; Nơi thường trú; Ngày, tháng, năm hết hạn; Đặc điểm nhận dạng; Vân tay; Ngày, tháng, năm cấp thẻ; Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ.

+ Các thông tin trên QRCode Căn cước công dân gồm: Số CCCD, số CMND 9 số; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Ngày cấp CCCD.

  Trường hợp chưa được cấp CCCD thì người dân được cấp Thông báo số định danh và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh nơi cư trú (theo mẫu số 01 được quy định tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

- Để có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình thì người dân có thể đề nghị cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (theo mẫu số 07 được quy định tại Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú).

Căn cứ các quy định nêu trên, khi tham gia các giao dịch trong hoạt động công chứng, người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử hoặc Thông báo số định danh và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh nơi cư trú; trường hợp phải chứng minh thêm thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình thì sử dụng giấy xác nhận nơi cư trú.

Phương Hà

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 52 661
  • Trong tháng: 201 131
  • Tất cả: 3690114
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang