Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người
Lượt xem: 717

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người

 

Thực hiện Kế hoạch số 561/KH-BCĐ ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-STP ngày 03/3/2023 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023. Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ và yêu cầu Trưởng các Phòng, Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp và triển khai thực hiện:

1. Công tác tham mưu chỉ đạo

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chương trình số 1303/CTrUBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu cao nhất là “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ quyền con người”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”; triển khai Quyết định số 9145/QĐ-BCĐ138/CP ngày 06/12/2022 của Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành biểu mẫu thống kê phòng, chống mua bán người.

2. Công tác truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2023.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo...; xây dựng tài liệu, clip tuyên truyền nhằm truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người với phòng, chống tội phạm; phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người gắn với xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp để tuyên truyền đến mỗi người dân về công tác phòng, chống mua bán người.

3. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người

Tiếp tục nghiên cứu, góp ý, đề xuất xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật; rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý hộ tịch đảm bảo tốt công tác phòng, chống mua bán người; tăng cường kiểm tra, tập huấn công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

4. Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCHQS-PBH ngày 28/01/2015 của BCH Quân sự Sở, Công an phường Bình Hưng và BCHQS phường Bình Hưng về phối hợp giữa Tự vệ và Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Bình Hưng.

Đào Thuận 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2123
  • Trong tuần: 36 160
  • Tháng hiện tại: 135 675
  • Tổng lượt truy cập: 4808008
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang