Hội đồng luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ
Lượt xem: 745

Hội đồng luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành Hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Theo đó, Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư gồm 05 nội dung cơ bản sau:

Một là, Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết, hoạt động của Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật.

Hai là, Thông qua báo cáo tài chính của Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ.

Ba là, Thông qua Nội quy Đoàn Luật sư hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy (nếu có).

Bốn là, Bầu ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư.

Năm là, Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ IV.

Việc tổ chức Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hoạt động của Đoàn Luật sư; những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, qua Đại hội bầu những luật sư đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và điều kiện vào các cơ quan của Đoàn Luật sư nhằm xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư ngày một vững mạnh. Đại hội cũng yêu cầu tổ chức theo đúng quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Về nhân sự của đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư:

Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư bầu ra, có nhiệm kỳ 05 năm theo nhiệm kỳ của Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư kết thúc khi Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư bầu ra Ban Chủ nhiệm mới. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Số lượng Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Nội quy Đoàn Luật sư quy định hoặc Đại hội luật sư quyết định.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Một luật sư chỉ được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiều nhất không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tính đến thời điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư, trừ trường hợp đặc biệt, nhưng cũng không được quá 03 nhiệm kỳ liên tiếp và phải có ý kiến đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư bầu ra trong số thành viên của Ban Chủ nhiệm. Đối với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có dưới 05 luật sư thì Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể do Đại hội luật sư bầu trong số các thành viên Ban Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phụ trách lĩnh vực công tác, thực hiện nhiệm vụ, công việc theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và Ban Chủ nhiệm về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ và công việc được giao.

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư bầu ra, theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Hội đồng bầu ra trong số các thành viên của Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Đại hội luật sư quyết định.

Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau thì không được ứng cử, nhận đề cử để bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư: Đã bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc tổ chức đoàn thể mà luật sư đó tham gia xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ; Đang bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thụ lý xem xét xử lý kỷ luật; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thời gian tổ chức Đại hội luật sư được tổ chức theo nhiệm kỳ 05 năm một lần, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật nhưng không được quá 06 tháng./.

Mỹ Oanh

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2366
  • Trong tuần: 36 403
  • Tháng hiện tại: 135 918
  • Tổng lượt truy cập: 4808251
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang