Lãnh đạo Sở

Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở
0252.3830587 - 0919004858
hieuptm@stp.binhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Sở
0252.38273930868111210
thangnq@stp.binhthuan.gov.vn

 

Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở
0916655777
daodv@stp.binhthuan.gov.vn
 
Phân công trách nhiệm trong lãnh đạo Sở: 163 QD STP.pdf
 

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang