Giới thiệu Sở Tư pháp Bình Thuận

 

GIỚI THIỆU SỞ TƯ PHÁP BÌNH THUẬNSở Tư pháp Bình Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, được thành lập năm 1982 trên cơ sở tiền thân là Ban Pháp chế tỉnh Thuận Hải (cũ). Sau  hơn 39 năm thành lập và phát triển, trải qua 07 thời kỳ Giám đốc, Sở Tư pháp đã ngày một hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị thế của ngành Tư pháp tại địa phương.

Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp gồm: Ban lãnh đạo (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc), Văn phòng Sở; Thanh Tra Sở; Phòng nghiệp vụ 1; Phòng Nghiệp vụ 2; Phòng Nghiệp vụ 3 với 30 công chức và 03 người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Sở có 03 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1 với 29 viên chức, 04 người lao động. Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp 100%, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1 là các đơn vị tự chủ về tài chính.

Địa chỉ trụ sở của Sở Tư pháp đặt tại 06 Nguyễn Tất Thành, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tải các Quyết định tại đây:

1Quyết định số 684-QĐ/UB-TH ngày 11 tháng 3 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.684-QĐ-UB-TH.pdf 

2. Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. 25-2021-QĐ-UBND.pdf 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Should you need further information, please kindly contact:

DEPARTMENT OF JUSTICE OF BINH THUAN PROVINCE

Address: 06 Nguyen Tat Thanh street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province.

Email: stp@binhthuan.gov.vn

Telephone: 84 252 3833251

 

 

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang