Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 765

Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

         Chiều ngày 28/12/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện; Trưởng, Phó các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; các công chức Tư pháp cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng năm 2022.

 Toàn cảnh Hội nghị

         Tại hội nghị các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và chương trình kế hoạch tư pháp năm 2023. Trong năm 2022, Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 được thực hiện toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình, kế hoạch được ban hành kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác chỉ đạo điều hành gắn chặt với ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện nhiệm vụ đạt 100% kế hoạch đề ra, có một số chỉ tiêu nhiệm vụ đã vượt kế hoạch, Sở Tư pháp Bình Thuận đã được Bộ Tư pháp đánh giá xếp loại xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công chức tư pháp tỉnh nhà, sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể công chức, viên chức ngành tư pháp và trong Ban Giám đốc Sở Tư pháp.
         Tại Hội nghị đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để ngành Tư pháp, Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành Tư pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm như sau:
         Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Chính phủ liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, ngành Tư pháp tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh để tạo được những chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả hơn trong công tác này trong thời gian tới.
          Thứ hai, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp cần chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành, để từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí  là cơ quan “gác cổng” về pháp luật cho tỉnh. Cụ thể là:
         - Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (kỳ 2019 - 2023) nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ các dự thảo văn bản QPPL, nhất là các văn bản phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh.
         - Chủ động, tích cực và linh hoạt trong tham mưu, cung cấp ý kiến pháp lý ứng phó kịp thời với các vấn đề mới phát sinh trong quá trình điều hành, phát triển KTXH của tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản QPPL.
         - Chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của tỉnh nhà, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư.
         Thứ ba, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền GDPL, bảo đảm bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, thiết thực hơn với người dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa về công tác này trong năm 2023. 
         Thứ tư, nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm phụ vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ theo Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đẩy mạnh công tác làm sạch, số hóa dữ liệu hộ tịch để kết nối với CSDLQG về dân cư; tích cực giải quyết cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân. Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do cung cấp lên mức độ 3, 4.
         Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý và công tác QLNN đối với các lĩnh vực công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, quản lý tài sản, đấu giá, thừa phát lại theo đúng quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá, thừa phát lại.
         Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Ngành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ phòng tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã nhằm chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của Luật Hộ tịch; quan tâm tạo điều kiện về điều kiện, phương tiện làm việc và chế độ, chính sách đối với người làm công tác tư pháp, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý với các ngành khác.
         Ngoài ra, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2023 được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp giao tại Quyết định số 2248/QĐ-BTP ngày 16/11/2022.
         Tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022 cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021-2022.


         Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022 do Sở Tư pháp phát động.

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 2232
  • Trong tuần: 55 166
  • Tháng hiện tại: 217 894
  • Tổng lượt truy cập: 4233320
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang