Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
Lượt xem: 947

Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 547/KH-BCĐ ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-STP ngày 02/3/2023 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.

Kế hoạch xác định mục đích: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 22/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kỷ cương theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Những nội dung chính triển khai thực hiện :

1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng,
chống tội phạm

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo, điều hành trong công tác  phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm tăng, phức tạp, lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để gây bức xúc trong Nhân dân.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, chú trọng tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch.

3. Tiếp tục nghiên cứu, góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực nhằm kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, trọng tâm là các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người...

4. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phối hợp số 2359/KH-CA-MTTQ ngày 20/5/2021 giữa Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch số 07/KH-BCHQS-PBH ngày 28/01/2015 của BCH Quân sự Sở, Công an phường Bình Hưng và BCHQS phường Bình Hưng về phối hợp giữa Tự vệ và Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Bình Hưng.

5. Xây dựng Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu quả; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTP.

Đào Thuận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1893
  • Trong tuần: 35 930
  • Tháng hiện tại: 135 445
  • Tổng lượt truy cập: 4807778
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang