Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

Trung tâm có chức năng thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo; người có công với cách mạng; người già yếu, tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số sinh sống tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và một số đội tượng khác theo quy định tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam là thành viên.

 

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện Thoại: 062.3821615 - Fax: 062. 3833762

Email: tttgplbinhthuan@yahoo.com

 

Giám đốc: Lê Văn Thắng    

Địa chỉ: Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nhật

Địa chỉ: Phú Thủy – Phan Thiết – Bình Thuận

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kiều Châu

Địa chỉ: Phú Thủy – Phan Thiết – Bình Thuận

 

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Căn cứ vào chương trình, Nghị quyết dài hạn và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và chương trình công tác của Sở Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn, hàng năm trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý thuộc các lĩnh vực pháp lý theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

4. Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh và các Tổ Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác.

5. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

6. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

7. Quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

8. Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý, thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý, phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

10. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

11. Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết về tranh chấp trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1145550
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech