Kết quả hoạt động 6 tháng/2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới

Tin tức chung

Kết quả hoạt động 6 tháng/2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới

Thực hiện Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư pháp, ngày 12/3/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch về hành động VSTBPN, bình đẳng giới năm 2018 của cơ quan. Qua 06 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

              Về nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Ngành: Đã đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt Luật Bình đẳng giới, Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động VSTBPN, gương công chức nữ ngành Tư pháp điển hình trong công tác, học tập… thông qua Bản tin Tư pháp và các chuyên mục phổ biến pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và tổ chức tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác Tư pháp cho công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

           Về xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nữ của Ngành có phẩm chất và năng lực; tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của công chức, viên chức nữ trong bộ máy lãnh đạo cơ quan và tổ chức Đảng: Bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ công chức, viên chức nữ; thực hiện việc tăng tỷ lệ công chức, viên chức nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan: 01 công chức nữ được chuyển đổi vị trí công tác; 01 nữ Phó Trưởng phòng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng; 
           Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để công chức, viên chức nữ tích cực phấn đấu, tự nguyện gia nhập vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm có công chức, viên chức nữ được kết nạp Đảng: Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 72/KH-STP ngày 28/12/2017 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cử 02 công chức nữ tham gia lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ tại chức và 01 công chức nữ tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên… và có 04 nữ hoàn thành Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng;
            Thực hiện kịp thời và đúng pháp luật các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức nữ; tổ chức sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày Quốc tế Phụ nữ; động viên công chức, viên chức nữ tham gia các phong trào thi đua của Ngành, cơ quan, tổ chức; đồng thời, tạo điều kiện để công chức, viên chức nữ tham gia vào hoạt động chuyên môn và các phong trào chung, quan tâm trong việc phân công công chức, viên chức nữ chủ trì, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; ưu tiên cử công chức, viên chức nữ tham gia các Chương trình, Dự án, hội thảo, tập huấn chuyên môn. 

Thanh TườngCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1059456
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech