Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Tin tức chung

Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 về đánh giá, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn Thông tư số 07/2017/TT-BTP cho Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Lãnh đạo UBND cấp xã, công chức tư pháp và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 127 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; biên soạn và phát hành Tờ rơi với nội dung hỏi-đáp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng Chương trình phỏng vấn “Tìm hiểu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” phát sóng trong chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống” trên sóng truyền hình; triển khai xây dựng mô hình “Điểm sáng pháp luật” gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Căn cứ quyết định công nhận của 10 huyện, thị xã, thành phố trong năm 2017 trên toàn tỉnh có 87/127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 68,5%; còn 40/127 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 31,5%.
Trong năm 2018, để công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả thì tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn. Thực hiện việc công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; gắn liền việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với công tác xây dựng nông thôn mới.

Hải Lam TườngCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1059472
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech