Kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận

Tin tức chung

Kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận

Thực hiện theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 25/9/2018 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-STP thành lập Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh.

         Qua kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh, cho thấy Hội đã thực hiện tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội được ban hành; cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Tính đến thời điểm kiểm tra, Hội có 41 hội viên, trong đó chỉ có 35 công chứng viên đang hành nghề tại 20 tổ chức hành nghề công chứng, còn 06 công chứng viên là hội viên chưa đăng ký hành nghề. Việc kết nạp hội viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Các trường hợp đề nghị thôi hội viên là do có nguyện vọng chuyển sang hành nghề ở địa phương khác và đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, chưa có hội viên nào bị khai trừ do vi phạm các quy định của Điều lệ Hội. 
          Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội cũng thường xuyên nhắc nhở hội viên tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng và các quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, cụ thể: Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở hội viên về nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, việc chuyển đổi văn phòng công chứng. Ngoài ra, trong năm 2017, đại diện Ban chấp hành Hội đã tham gia nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, từ đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của hội viên trong quá trình hành nghề. 
        Hằng năm, Hội đã kịp thời thông tin đến các hội viên về các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng do Bộ Tư pháp và các địa phương khác tổ chức. Cụ thể: tháng 12 năm 2016, Hội đã ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2016 cho 16 hội viên;  tháng 8 năm 2018, tại Hội thảo chuyên đề về công tác phối hợp trong hoạt động công chứng, Ban chấp hành Hội đã cấp giấy chứng nhận tham gia 01 ngày bồi dưỡng nghiệp vụ cho 18 công chứng viên tham dự.  Hội đã tổ chức 04 hội nghị để sơ kết, tổng kết hoạt động Hội; phối hợp với Sở Tư pháp và một số cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 01 hội thảo về quy chế phối hợp trong hoạt động công chứng. 
        Từ khi thành lập đến nay, Ban chấp hành Hội đã họp 10 kỳ (Năm 2016: 01 kỳ, năm 2017: 04 kỳ, năm 2018: 03 kỳ). Các cuộc họp của Ban chấp hành đều có ghi biên bản theo quy định. Công tác xử lý công văn, soạn thảo và ban hành văn bản được thực hiện theo đúng quy chế. Bộ phận Văn phòng Hội có mở các sổ công văn đi, công văn đến, cập nhật các công văn kịp thời và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, sổ sách một cách đầy đủ, khoa học. 
        Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kết quả kiểm tra cho thấy Hội công chứng viên tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:  Việc hội ý và hội họp Ban chấp hành Hội chưa được thường xuyên, đầy đủ; Quy chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều nội dung chưa đúng với quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; một số khoản chi không đúng theo Quy chế sử dụng tài chính của Hội và các chức danh thư ký, kế toán, thủ quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chưa chủ động thực hiện phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác báo cáo về tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của Hội trong quá trình quản lý hội viên hành nghề công chứng tại địa phương; chưa giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nghĩa vụ của các hội viên, còn nhiều hội viên chưa đóng hội phí; vẫn còn hội viên có vi phạm trong quá trình hành nghề bị xử phạt vi phạm hành chính.
       Qua kiểm tra, Đoàn  đã yêu cầu Ban Chấp hành hội tổ chức họp rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Kiểm tra đã nêu ra, đồng thời ghi nhận một số khó khăn của Hội để báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Mỹ OanhCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239491
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech