Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Tin tức chung

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Điều 11 Luật Trẻ em quy định: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án và xây dựng các công trình vận động nguồn lực cho trẻ em. Để thực hiện hiệu quả quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1836/KH-UBND ngày 10/5/2018 về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

              Chủ đề của năm 2018 đó là “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. 
             Theo đó, mục đích của Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 là bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em, quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn, thương tích trong dịp hè, đặc biệt là tai nạn đuối nước.
            Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông: 
            1. Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.
            2. Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển.
            3. Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em.
            4. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
            5. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
            6. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
            7. Mùa hè không còn trẻ em đuối nước.
            8. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.
           Để thực hiện tốt kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em, các văn bản có liên quan đến trẻ em như: Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin – Truyền thông quy định về tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm;… Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sử dụng mạng xã hội và các kênh thông tin, truyền thông phổ biến khác để đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp, thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông,… về bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ trẻ em. Tập huấn cho trẻ em tại các trường học về quyền trẻ em và kỹ năng an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.
           Cũng theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số hoạt động như: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, cấp tỉnh để đại diện trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh như tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích,… Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão.
          Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngàu 25/5/2018 đến ngày 01/6/2018. Thời gian tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện trong tháng 6/2018 và tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh trong tháng 7/2018.

Thái Thiện


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1059481
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech