Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an năm 2018

Tin tức chung

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an năm 2018

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-HĐPH, ngày 28/02/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018; Quyết định số 3102/QĐ-CAT-PV11, ngày 03/10/2018 về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 và Quyết định số 3316/QĐ-CAT-PV11, ngày 17/10/2018 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an huyện Tánh Linh và Công an thị xã La Gi.

     Trên cơ sở Kế hoạch chung của Công an tỉnh và địa phương, các đơn vị đã ban hành và triển khai đầy đủ các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành để triển khai công tác PBGDPL nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh và địa phương, đảm bảo yêu cầu đề ra, có định hướng và trọng tâm. Quan tâm củng cố, kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng PBGDPL. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL cũng được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được tham gia các hội nghị tập huấn và chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức các hội nghị tập huấn các lĩnh vực có liên quan. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù do lực lượng công an quản lý như: Can phạm nhân, đối tượng phạt tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện... Tổ chức khảo sát, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người chấp hành xong án phạt tù, án treo, đối tượng nổi cộm thường vi phạm pháp luật trên địa bàn. Về quản lý, sử dụng Tủ sách pháp luật và tổ chức triển khai Ngày pháp luật thì 03 đơn vị đều có tủ sách pháp luật và bố trí phòng đọc cho cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên rà soát bổ sung các đầu sách mới, đảm bảo phục vụ nhu cầu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật hàng năm trong lực lượng công an được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo yêu cầu, có xây dựng Kế hoạch và treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 trước trụ sở đơn vị; thực hiện một số hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong nhân dân như: Tuyên truyền miệng, đặt hòm thư tố giác tội phạm; tổ chức phiên tòa giả định…

         Đối với công tác PBGDPL trong nhân dân luôn được các đơn vị chú trọng, đảm bảo đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung, đạt yêu cầu đề ra và bám sát định hướng của Công an tỉnh, Cấp ủy, Chính quyền địa phương. Về hình thức, tuyên truyền cơ bản phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nội dung có liên quan trực tiếp và thiết thực đến cuộc sống của cán bộ và nhân dân như: Tuyên truyền bằng loa di động; tổ chức tuyên truyền miệng tại địa bàn dân cư; mở lớp tập huấn cho lực lượng Công an xã; nhân viên bảo vệ, phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi tiếp công dân tại trụ sở; treo khẩu hiệu, băng rôn, bảng tuyên truyền; tuyên truyền, giải thích pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc. Về nội dung pháp luật được tuyên truyền có sự đa đạng, phong phú, thiết thực, phù hợp nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật của nhân dân như: Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; trong công tác cấp, quản lý CMND; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong quần chúng nhân dân…


          Bên cạnh những ưu điểm thì công tác PBGDPL trong lực lượng công an vẫn còn những tồn tại như: Hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL chưa thường xuyên, từng thành viên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được phân công; chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở; ý thức tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của một số ít CBCS chưa cao nên khi xử lý vụ việc có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, cập nhật chưa đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến cùng một vấn đề cần tuyên truyền, phổ biến nên hiệu quả chưa cao.
           Qua kiểm tra thì các đơn vị đều phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền PBGDPL, tập trung vào các vần đề như sau: Các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL và đội ngũ làm công tác tuyên truyền PBGDPL nói chung còn bị chi phối bởi công tác chuyên môn nên việc cập nhật các nội dung pháp luật mới ban hành, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong triển khai công tác này đôi lúc còn chưa chủ động, sâu kỹ; ý thức của một bộ phận nhân dân tham dự các buổi tuyên truyền chưa cao nên việc mời dự buổi tuyên truyền còn nhiều khó khăn, khi tham gia chưa thật sự quan tâm, chú ý lắng nghe; việc triệu tập đối tượng đặc thù (người chấp hành xong án phạt tù, quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn…) để tuyên truyền còn khó khăn vì chưa giải quyết được việc làm, hỗ trợ vay vốn theo nguyện vọng; việc thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý cho đối tượng dưới 16 tuổi trong hoạt động tố tụng hình sự còn lúng túng, chưa chặt chẽ nên ảnh hưởng đến quyền được trợ giúp pháp lý của bị can. 
          Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới thì công an các địa phương cần phải tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tích cực phát huy các kết quả đã đạt được; chủ động triển khai công tác PBGDPL, đồng thời chú ý công tác kiểm tra PBGDPL trong nội bộ; chú trọng triển khai các Đề án của Bộ Công an và UBND tỉnh về công tác tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng; gắn công tác tuyên truyền với công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và lồng ghép với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tình hình vi phạm pháp luật xảy ra tại địa phương. Tăng cường sự phối hợp với các Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể có liên quan trong hệ thống chính trị, chú ý huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; tranh thủ sự hợp tác của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở vào công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh trực quan sinh động trong công tác tuyên truyền PBGDPL./.

Hải Lam TườngCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239539
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech