Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo năm 2018

Tin tức chung

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, ngày 21/12/2018, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo năm 2018 cho đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; công chức pháp chế các Sở, ngành; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Chấp hành viên; Đấu giá viên; Công chứng viên…

Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo năm 2018 là hai văn bản luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của nước ta, được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong thời kỳ mới, đồng thời ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tố cáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hồ Ngọc Được – Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác bảo vệ an ninh mạng và người được phân công tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà nước để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay./.

Trúc LinhCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239532
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech