Kết quả phong trào thi đua của Khối Thi đua 9 năm 2018

Tin tức chung

Kết quả phong trào thi đua của Khối Thi đua 9 năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018, ngày 05/4/2018, Khối thi đua 9 đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-K9 ngày 05/4/2018 của Khối thi đua 9 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Qua một năm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, Khối thi đua 9 đã đạt được một số kết quả như sau:

Ngay từ đầu năm, Khối đã tổ chức ký kết giao ước thi đua để triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị trong năm 2018. Theo đó, 07/10 đơn vị đăng ký “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, 03/10 đơn vị đăng ký “Bằng khen của UBND tỉnh”.
Trong năm 2018, Khối thi đua 9 nói chung và các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng như Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Về kết quả triển khai, Khối đã ban hành Quy chế số 77/QC-KTĐ9 ngày 05/4/2018 về tổ chức, hoạt động của Khối; Kế hoạch số 58/KH-KTĐ9 ngày 07/8/2018 tổ chức các hoạt động Khối thi đua 9 năm 2018 và Kế hoạch số 63/KH-KTĐ9 ngày 31/8/2018 tổ chức Hội thao, văn nghệ chào mừng các ngày Lễ trong năm 2018. Đã tổ chức xây dựng và trao tặng 01 căn nhà tình thương cho hộ gia đình bà Thị Lan thuộc xóm 8, thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. Khối đã tổ chức 01 hoạt động thi đấu thể thao và giao lưu văn nghệ giữa các thành viên trong khối. 


Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, Sở Tư pháp – Khối trưởng Khối thi đua 9 năm 2018 đã được các thành viên trong Khối thống nhất suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Cũng tại Hội nghị, Khối đã thống nhất đề cử đơn vị Công an tỉnh làm Khối trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là Khối phó Khối Thi đua 9 năm 2019./.

Đinh Phi Pha – Chuyên viên Văn phòng SởCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1270654
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech