Công bố Kết luận thanh tra đối với 4 Văn phòng Công chứng

Thông báo

Công bố Kết luận thanh tra đối với 4 Văn phòng Công chứng

Vừa qua, vào ngày 14/8/2018 Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của 04 Văn phòng Công chứng: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Phú Long và Nguyễn Dần. Kết luận được công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn Thanh tra và 04 Trưởng Văn phòng Công chứng.
Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng trong kế hoạch năm 2018 của Sở Tư pháp với mục đích kịp thời chấn chỉnh các sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm của cá  nhân, tổ chức trong quá trình hành nghề công chứng, đồng thời phát hiện những bất cập của pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý nhà nước về  hoạt động công chứng. Nội dung thanh tra đối với 04 Văn phòng Công chứng là việc chấp hành pháp luật về công chứng được quy định tại Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thực hiện theo các quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua kết luận thanh tra cho thấy các Văn phòng Công chứng đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng như: Các Văn phòng Công chứng đều lập Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, ghi chép đầy đủ thông tin; thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra; lưu trữ hồ sơ công chứng; trụ sở khang trang, với trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên đều mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ.
Các Văn phòng Công chứng trong thời gian qua đã không ngừng được hoàn thiện về cơ sở vật chất và đã giải quyết được một lượng lớn các vụ việc công chứng. Trong quá trình hoạt động các Văn phòng Công chứng đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Về cơ bản, các hợp đồng, giao dịch được công chứng viên của các Văn phòng Công chứng công chứng đúng thẩm quyền, nội dung của các hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Việc công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của người yêu cầu công chứng và phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác lưu trữ hồ sơ công chứng đã được chú trọng. 
Bên cạnh những ưu điểm trên, trong qúa trình hoạt động của 4 Văn phòng Công chứng vẫn còn có những hạn chế, sai sót nhất định như: Còn có Văn phòng thiếu Công chứng viên hợp danh; Chưa niêm yết Mức trần thù lao áp dụng theo quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận; Niêm yết phí công chứng, thù lao công chứng đã hết hiệu lực thi hành; Chưa ký hợp đồng Cộng tác viên phiên dịch, chưa thực hiện niêm yết và thông báo cho Sở Tư pháp về cộng tác viên phiên dịch; Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không đúng nội dung, địa điểm theo quy định; Giao dịch cho chính mình chưa đúng quy định; Tên thông báo niêm yết của các hồ sơ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế chưa chính xác. 
Vẫn còn nhầm giữa nội dung và tên gọi Văn bản công chứng; Hồ sơ pháp lý bên nhận thế chấp là ngân hàng hoặc quỹ tín dụng thiếu CMND,  giấy ủy quyền, Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm; Một số hồ sơ lưu còn thiếu biên bản họp Hội đồng thành viên, biên bản định giá tài sản của ngân hàng, bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lời chứng của Công chứng viên đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản và di chúc chưa đúng theo mẫu lời chứng TP-CC-20 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BT; Hợp đồng ủy quyền nhưng lời chứng lại là hợp đồng chuyển nhượng; Sửa lỗi kỹ thuật không đúng quy định của Luật Công chứng; Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch năm 2017 khi hết năm không khóa sổ và thống kê tổng số vụ việc công chứng đã thực hiện trong năm; Trưởng văn phòng Công chứng không xác nhận, ký, đóng dấu theo quy định.

Qua kiểm tra, đối với một số hành vi vi phạm đã được Sở Tư Pháp nhắc nhở, hướng dẫn nhiều lần nhưng một số Văn phòng Công chứng vẫn vi phạm. Do vậy, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 Văn phòng Công chứng với tổng số tiền xử phạt là 18.000.000 đồng. Các Văn phòng Công chứng đã chấp hành việc nộp phạt.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu 04Văn phòng Công chứng phải rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu ra, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động  công chứng thời gian tới, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, nhất là công tác kiểm tra sau thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra để hoạt động công chứng đi vảo nền nếp.

Download: Kết luận thanh tra

M. Hồng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1174508
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech