Thông báo về việc xuất hiện tình trạng làm giả giấy tờ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

Thông báo

Thông báo về việc xuất hiện tình trạng làm giả giấy tờ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

Theo thông tin của Cục Con nuôi, từ giữa năm 2017 đến nay đã xuất hiện tình trạng có nhiều giấy tờ “được cho là” Công văn của Cục Con nuôi gửi Sở Di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ hoặc Giấy chứng nhận của Bộ Tư pháp về việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với các trường hợp công dân Hoa Kỳ thường trú tại Hoa kỳ nhận trẻ em Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện visa du học làm con nuôi. Nội dung của các Công văn hoặc giấy chứng nhận này đều khẳng định những nội dung có lợi cho đương sự (đã biết về việc trẻ em được nhận làm con nuôi tại Hoa Kỳ và trẻ em không thường trú tại Việt Nam tại thời điểm giải quyết làm con nuôi) hoặc chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay năm 1993. Cục Con nuôi đã khẳng định toàn bộ các giấy tờ nói trên không phải do Bộ Tư pháp hay Cục Con nuôi phát hành mà là giấy tờ giả.

Để chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến các trường hợp nhận con nuôi đối với trẻ em Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện visa du học trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1119/STP-NV2 ngày 01/8/2019 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ động và phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi, trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định về đối tượng trẻ em được giải quyết làm con nuôi và cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi; hướng dẫn, yêu cầu người dân khai báo và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp xử lý khi phát hiện các trường hợp làm giấy tờ giả liên quan đến việc nuôi con nuôi; không thực hiện việc ghi vào Sổ hộ tịch đối với những trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã có quyết định cho phép người nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam đang cư trú ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam đang cư trú ở trong nước hoặc nước ngoài làm con nuôi; đồng thời có văn bản (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Tư pháp để báo cáo Cục Con nuôi xem xét, hướng dẫn.

Đặng Văn Đào

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295346
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech