Công bố Kết luận thanh tra hoạt động 03 Văn phòng công chứng Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Tân An

Thông báo

Công bố Kết luận thanh tra hoạt động 03 Văn phòng công chứng Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Tân An

Ngày 12/10/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của 03 Văn phòng Công chứng: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tân An, với thành phần dự họp bao gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn Thanh tra, 03 Trưởng Văn phòng Công chứng .
Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng trong kế hoạch năm 2018 của Sở Tư pháp với mục đích kịp thời kiểm tra phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tồn tại của cá  nhân, tổ chức trong quá trình hành nghề công chứng. Nội dung thanh tra đối với 03 Văn phòng Công chứng là việc chấp hành pháp luật về công chứng được quy định tại Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Qua kết quả thanh tra cho thấy, các Văn phòng Công chứng đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, như:
Thực hiện các quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Văn phòng Công chứng đều lập Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, ghi chép đầy đủ thông tin; thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra; lưu trữ hồ sơ công chứng; trụ sở khang trang, với trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên đều mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ.
Các Văn phòng Công chứng trong thời gian qua đã không ngừng được hoàn thiện về cơ sở vật chất và đã giải quyết được một lượng lớn các vụ việc công chứng. Trong quá trình hoạt động các Văn phòng Công chứng đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Về cơ bản, các hợp đồng, giao dịch được công chứng viên của các Văn phòng Công chứng công chứng đúng thẩm quyền, nội dung của các hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Việc công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của người yêu cầu công chứng và phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác lưu trữ hồ sơ công chứng đã được chú trọng. 
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, hoạt động của các Văn phòng Công chứng được thanh tra vẫn còn một số sai sót, tồn tại như sau:
Lời chứng của Công chứng viên trong Hợp đồng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng năm 2014. Đất chuyển nhượng là đất của hộ gia đình, nhưng khi công chứng thiếu chữ ký của thành viên trong hộ, chủ hộ làm giấy cam kết và ký thay thành viên vắng mặt.  Hợp đồng hai bên ký tên và điểm chỉ nhưng lời chứng Công chứng viên không chứng phần điểm chỉ. Công chứng viên thực hiện sửa lỗi kỹ thuật không đúng quy định của Luật Công chứng.- Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch năm 2017 chưa thống kê tổng số vụ việc công chứng đã thực hiện trong năm. Tên thông báo niêm yết của các hồ sơ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế chưa chính xác. Hồ sơ lưu còn thiếu CMND của người yêu cầu công chứng. bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng tử.
Tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu 03Văn phòng Công chứng phải rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu ra, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động  công chứng thời gian tới, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, nhất là công tác kiểm tra sau thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra để hoạt động công chứng đi vào nền nếp.

M. Hồng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1174476
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech