Đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

Tin tức chung

Đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, những người bị tạm giữ, tạm giam cũng được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh ở nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam. Đây là quy định mới, chưa từng có tiền lệ, cụ thể như sau :

     - Tại khoản 5, Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

    - Khoản 4, Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: “… Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử”.     Để cụ thể nội dung nêu trên, ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gồm có 10 chương, 73 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Việc ban hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã cơ bản giải quyết những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý giam giữ, cũng như việc thực hiện quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam và một số văn bản khác quy định về tạm giữ, tạm giam chưa được đề cập đầy đủ.
    Một trong những điểm mới đáng chú ý, thể hiện tinh thần bảo hiến một cách rõ ràng là việc người bị tạm giữ, tạm giam “Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân” (quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam).
    Như vậy, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành sẽ góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam một cách đầy đủ theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Hải Tường Lam


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295343
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech