Tài liệu Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII)

Thông báo

Tài liệu Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII)

       Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/ĐUK, ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cấp ủy chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII).

       1. Thành phần mời:
       Tất cả Đảng viên, quần chúng Sở Tư pháp (trừ những đồng chí đã tham gia học lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy tổ chức)
       2. Nội dung: 
       Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII).
       3. Thời gian, địa điểm: 01 ngày, ngày 13/12/2018 (bắt đầu lúc 08h00) tại Hội trường Sở.
       4. Tài Liệu học tập: Download tại đây
       5. Viết bài thu hoạch cá nhân
       - Tất cả đảng viên, quần chúng tham gia học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương  8, khóa XII đều phải viết bài thu hoạch cá nhân.
       - Thời gian nộp bài thu hoạch: Chậm nhất 10 ngày sau khi học tập. 
     - Nội dung viết thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung, quan điểm, mục tiêu; một số chủ trương lớn và khâu đột phá; các giải pháp chủ yếu trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cơ quan, cá nhân. (có mẫu viết thu hoạch: Download tại đây).

Văn phòng Sở

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1220071
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech