Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc Sở Tư pháp, UBND cấp xã, huyện trên địa bàn tỉnh

Thông báo

Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc Sở Tư pháp, UBND cấp xã, huyện trên địa bàn tỉnh

          Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
         Theo đó, có 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và địa điểm tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cụ thể: lĩnh vực công chứng có 09 thủ tục hành chính, luật sư có 07 thủ tục hành chính, giám định tư pháp 02 thủ tục hành chính, quốc tịch 01 thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý 04 thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật 03 thủ tục hành chính.

Ban Biên tập

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1220089
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech