VĂN BẢN CỦA SỞ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04 /KH-STP 30/01/2018

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tư pháp


Tệp đính kèm:  04 /KH-STP  
03/TB-STP 08/01/2018

Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017


Tệp đính kèm:  03/TB-STP  
03 /KH-HĐPHLN 26/01/2017

Hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018


Tệp đính kèm:  03 /KH-HĐPHLN  
03 /BC-STP 05/12/2018

Báo cáo định kỳ hằng năm: 2017


Tệp đính kèm:   03 /BC-STP  
02 /KH-STP 26/01/2018

Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tư pháp


Tệp đính kèm:   02 /KH-STP  
02 /BC - STP 05/01/2018

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:   02 /BC - STP   
01/GM-STP 02/01/2018

Tham dự Hội nghị tổng kết Hội công chứng viên tỉnh năm 2017


Tệp đính kèm:   01/GM-STP  
01/BC - STP 02/01/2018

Công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và 3 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.


Tệp đính kèm:  01/BC - STP   
01 /KH - STP 09/01/2018

Triển khai Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018


Tệp đính kèm:  01 /KH - STP  
244 /BC-STP 29/12/2017

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ


Tệp đính kèm:  244 /BC-STP  
243 /BC-STP 28/12/2017

Kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và phương hướng hoạt động những năm tiếp theo


Tệp đính kèm:  243 /BC-STP   
242 /BC-STP 28/12/2017

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự


Tệp đính kèm:  242 /BC-STP   
241 /BC-STP 28/12/2017

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017


Tệp đính kèm:  241 /BC-STP   
240 /BC-STP 28/12/2017

Tình hình, kết quả công tác Tư pháp tháng 12 năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018 của các Phòng, Đơn vị thuộc Sở


Tệp đính kèm:  240 /BC-STP  
239/BC-STP 27/12/2017

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017


Tệp đính kèm:  239/BC-STP  
238 /BC-TDTHP 28/12/2017

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Tệp đính kèm:  238 /BC-TDTHP  
237 /BC-STP 26/12/2017

Viêc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp


Tệp đính kèm:   237 /BC-STP   
236 /BC - STP 21/12/2017

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  236 /BC - STP   
235 /BC-STP 20/12/2017

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và kế hoạch năm 2018


Tệp đính kèm:  235 /BC-STP  
234 /BC-STP 19/12/2017

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐUBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh


Tệp đính kèm:  234 /BC-STP  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0906596
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech