VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1148/QĐ-BTP 22/05/2018

ban hành KH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện ĐA tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP


Tệp đính kèm:  1148/QĐ-BTP  
1024/QĐ-BTP 09/05/2018

v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTP


Tệp đính kèm:  1024/QĐ-BTP   
1021/QĐ-BTP 08/05/2018

v/v công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTP


Tệp đính kèm:  1021/QĐ-BTP  
760/QĐ-BTP 18/04/2018

v/v phân công công tác của Bộ trưởng và các thứ trưởng


Tệp đính kèm:  760/QĐ-BTP  
638/QĐ-BTP 06/04/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước


Tệp đính kèm:  638/QĐ-BTP  
673/QĐ-BTP 09/04/2018

Ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018


Tệp đính kèm:  673/QĐ-BTP  
500/QĐ-BTP 26/03/2018

v/v công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước


Tệp đính kèm:  500/QĐ-BTP   kèm
568/QĐ-BTP 03/04/2018

v/v cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá


Tệp đính kèm:  568/QĐ-BTP  
564/QĐ-BTP 03/04/2018

v/v ban hành KH phát động phong trào TĐ theo chuyên đề


Tệp đính kèm:  564/QĐ-BTP  
473/QĐ-BTP 21/03/2018

ban hành KH TDTH THPL trong lĩnh vực LLTP năm 2018


Tệp đính kèm:  473/QĐ-BTP   
110/QĐ-BTP 23/01/2018

ban hành hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu


Tệp đính kèm:  110/QĐ-BTP   
495/QĐ-BTP 23/03/2018

v/v sửa đổi, bổ sung QĐ số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 v/v công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực ĐGTS


Tệp đính kèm:  495/QĐ-BTP  
404/QĐ-BTP 08/03/2018

ban hành KH thực hiện ĐA "tuyên truyền, PB trong cán bộ CCVC và nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và PL VN về phòng chống tra tấn"


Tệp đính kèm:  404/QĐ-BTP  
288/QĐ-BTP 21/02/2018

ban hành KH tiếp tục thực hiện ĐA "tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức PL cho TTN giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020


Tệp đính kèm:  288/QĐ-BTP  
204/QĐ-BTP 31/01/2018

sửa đổi, bổ sung KH thanh tra năm 2018


Tệp đính kèm:  204/QĐ-BTP  
2708/QĐ-BTP 29/12/2017

ban hành KH công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận PL năm 2018


Tệp đính kèm:  2708/QĐ-BTP  
81/QĐ-BTP 10/01/2018

v/v ban hành KH triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn


Tệp đính kèm:  81/QĐ-BTP  
40/QĐ-BTP 08/01/2018

v/v công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực PBGPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTTP


Tệp đính kèm:  40/QĐ-BTP  
2691/QĐ-BTP 29/12/2017

Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp


Tệp đính kèm:  2691/QĐ-BTP  
07-CT/TW 05/09/2016

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ Về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  Chỉ thị 07-CT/TW  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0992535
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech