Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
190 /GM-STP 27/06/2018

GIẤY MỜI Tham dự buổi khảo sát, tham vấn về theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội.


Tệp đính kèm:  190 /GM-STP  
185 /GM-STP 26/06/2018

GIẤY MỜI V/v dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


Tệp đính kèm:  185 /GM-STP   File kèm
179 /GM-STP 25/06/2018

họp công bố Kết luận thanh tra hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh


Tệp đính kèm:  179 /GM-STP  
181 /GM-STP 25/06/2018

GIẤY MỜI HỌP V/v tổ chức “Cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật”


Tệp đính kèm:  181 /GM-STP  
168 /GM-STP 13/06/2018

GIẤY MỜI HỌP


Tệp đính kèm:  168 /GM-STP   File kèm
165 /GM-STP 12/06/2018

V/v họp nghe quán triệt định hướng dư luận xã hội


Tệp đính kèm:  165 /GM-STP  
164 /GM-STP 11/06/2018

GIẤY MỜI HỌP Trao đổi, thống nhất nội dung tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Tệp đính kèm:  164 /GM-STP   File kèm
134 /BC-STP 26/06/2018

BÁO CÁO Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, Giám đốc và Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  134 /BC-STP  
133/BC-STP 26/06/2018

BÁO CÁO Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  133/BC-STP  
132 /BC-STP 25/06/2018

BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ( Phục vụ Đoàn làm việc của Bộ Tư pháp vào ngày 02 và 03/7/2018)


Tệp đính kèm:  132 /BC-STP  
127 /BC-STP 22/06/2018

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018


Tệp đính kèm:  127 /BC-STP  
129/BC-STP 22/06/2018

BÁO CÁO Công tác tổ chức cán bộ theo Công văn số 2291/UBND-SNV ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh


Tệp đính kèm:  129/BC-STP  
130 /BC-STP 22/06/2018

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” 6 tháng đầu năm 2018


Tệp đính kèm:  130 /BC-STP  
128 /BC-STP 22/06/2018

BÁO CÁO Rà soát kết quả thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh quý II năm 2018


Tệp đính kèm:  128 /BC-STP  
126 /BC-STP 20/06/2018

BÁO CÁO Kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018


Tệp đính kèm:  126 /BC-STP  
123/BC-STP 15/06/2018

BÁO CÁO Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  123/BC-STP  
121 /BC-STP 14/06/2018

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Tệp đính kèm:  121 /BC-STP  
122 /BC-STP 14/06/2018

BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018


Tệp đính kèm:  122 /BC-STP  
120 /BC-STP 12/06/2018

BÁO CÁO Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương.


Tệp đính kèm:  120 /BC-STP  
116/BC-STP 08/06/2018

BÁO CÁO Hệ thống chỉ tiêu tháng 5 năm 2018 của Sở Tư pháp (Theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)


Tệp đính kèm:  116/BC-STP   file kèm

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0992543
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech