Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99/BC-STP 29/05/2018

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Tệp đính kèm:  99/BC-STP  
89/NQ-CP 13/09/2017

v/v đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD và ĐT


Tệp đính kèm:  89/NQ-CP  
90/NQ-CP 15/09/2017

v/v đơn giải hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư


Tệp đính kèm:  90/NQ-CP  
78/NQ-CP 18/08/2017

v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTT&DL


Tệp đính kèm:  78/NQ-CP  
79/NQ-CP 18/08/2017

v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT


Tệp đính kèm:  79/NQ-CP   
80/NQ-CP 18/08/2017

v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ GTVT


Tệp đính kèm:  80/NQ-CP  
1260/QĐ-UBND 21/05/2018

v/v phân khai kinh phí chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm


Tệp đính kèm:  1260/QĐ-UBND  
1180/QĐ-UBND 10/05/2018

v/v thay thế thành viên BCĐ THADS tỉnh BT


Tệp đính kèm:  1180/QĐ-UBND   
1091/QĐ-UBND 02/05/2018

v/v tặng bằng khen


Tệp đính kèm:  1091/QĐ-UBND  
918/QĐ-UBND 09/04/2018

V/v giảm dự toán năm 2018


Tệp đính kèm:  918/QĐ-UBND  
709/QĐ-UBND 14/03/2018

phê duyệt ĐA thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử, gắn với xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại


Tệp đính kèm:  709/QĐ-UBND  
17/2018/QĐ-UBND 02/03/2018

v/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 QĐ số 61/2015/QĐ-UBND


Tệp đính kèm:  17/2018/QĐ-UBND  
377/QĐ-UBND 01/02/2018

v/v ứng cử viên ĐA 100 giai đoạn 2


Tệp đính kèm:  377/QĐ-UBND  
161/QĐ-UBND 16/01/2018

v/v giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự


Tệp đính kèm:  161/QĐ-UBND  
1148/QĐ-BTP 22/05/2018

ban hành KH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện ĐA tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP


Tệp đính kèm:  1148/QĐ-BTP  
1024/QĐ-BTP 09/05/2018

v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTP


Tệp đính kèm:  1024/QĐ-BTP   
1021/QĐ-BTP 08/05/2018

v/v công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTP


Tệp đính kèm:  1021/QĐ-BTP  
760/QĐ-BTP 18/04/2018

v/v phân công công tác của Bộ trưởng và các thứ trưởng


Tệp đính kèm:  760/QĐ-BTP  
638/QĐ-BTP 06/04/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước


Tệp đính kèm:  638/QĐ-BTP  
673/QĐ-BTP 09/04/2018

Ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018


Tệp đính kèm:  673/QĐ-BTP  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0964785
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech