Tin tức chung

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an năm 2018

(07/12/2018 15:27:57)

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-HĐPH, ngày 28/02/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018; Quyết định số 3102/QĐ-CAT-PV11, ngày 03/10/2018 về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 và Quyết định số 3316/QĐ-CAT-PV11, ngày 17/10/2018 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an huyện Tánh Linh và Công an thị xã La Gi.

Kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận

(07/12/2018 15:23:51)

Thực hiện theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 25/9/2018 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-STP thành lập Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

(20/11/2018 17:09:48)

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác giải quyết tố cáo, công tác triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2011 trong thời gian qua, kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tố cáo năm 2018, nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tố cáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

(09/11/2018 16:39:58)

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm (ngày 9/11) luôn được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì chủ đề của Ngày pháp luật năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, theo đó cần tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia Bình Thuận giai đoạn 2018-2023

(02/11/2018 17:59:52)

Vừa qua, ngày 23/10/2018 Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký ban hành Chương trình phối hợp số 344/CTPH-STP-HLG về thực hiện công tác giữa 02 đơn vị giai đoạn 2018-2023, Chương trình phối hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp ý xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo chuẩn kỹ năng Quản lý hệ thống CNTT

(09/10/2018 10:13:59)

Sáng ngày 01/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã khai giảng khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo chuẩn kỹ năng Quản lý hệ thống CNTT cho quản trị mạng của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương 9 tháng đầu năm 2018

(01/10/2018 08:15:09)

Thực hiện công tác Quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2018, qua 9 tháng đầu năm thực hiện, Sở Tư pháp đã đạt được một số kết quả nổi bật như đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kế hoạch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018; ban hành Kế hoạch mở rộng dân quân trong tình trạng chiến tranh.

Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(14/09/2018 07:47:26)

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm) và đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hình thành ý thức, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo hiệu ứng tích cực, chuyển biến căn bản việc tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3796/KH-UBND về triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Cục Con nuôi tập huấn về thực hiện nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước

(12/09/2018 17:38:40)

Thực hiệnChỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, trong đó yêu cầu công tác tuyên truyền tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho các cán bộ, cá nhân và tổ chức trực tiếp tham gia công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật năm 2018

(10/09/2018 11:00:25)

Thực hiện Kế hoạch số 2414/KH-UBND, ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2018. Vào hai ngày 30 và 31/8/2018 vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Phong và thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1076975
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech