Tin tức chung

Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

(09/10/2017 15:00:31)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Quyết định này gồm 3 chương, 10 điều và có hiệu lực thi hành vào ngày 15/10/2017. Theo đó, phân công cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã quản lý trên 3 lĩnh vực gồm: Y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công thương.

Bổ sung một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính

(06/10/2017 08:37:54)

Để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017. Theo đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo đó, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

(20/09/2017 10:16:43)

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật ở các địa bàn trọng điểm. Chú trọng nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các mục tiêu cơ bản đến hết năm 2021 phải phấn đấu đạt được, cụ thể như sau:

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định một số nội dung khác biệt so với Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

(15/09/2017 10:05:29)

Việc công chứng và chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của các tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trước đây được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường.

Một số hạn chế tồn tại trong công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp xã

(15/09/2017 07:53:22)

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:

Không thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

(08/09/2017 08:08:36)

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9744/BTC-CST ngày 24/7/2017 về việc lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc. Theo đó, căn cứ tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực quy định: Kể từ ngày 30/11/2015 trở đi, khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc thì không thực hiện thu lệ phí. Tại Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 và Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính không quy định thu lệ phí cấp bản sao từ số gốc. Kinh phí phục vụ cấp bản sao từ sổ gốc được sử dụng từ kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp bản sao từ sổ gốc.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017

(05/09/2017 11:34:11)

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” trên địa bàn tỉnh năm 2017. Quyết định ban hành với mục đích tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các hoạt động thực hiện Đề án phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp. Phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và huy động sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

Quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch

(05/09/2017 11:33:06)

Triển khai thực hiện Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp.

Triển khai thu thập thông tin người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(05/09/2017 11:32:11)

Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam”. Ngày 19/10/2015, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1830/QĐ-BTP triển khai Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”. Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và UBND 10 tỉnh có đường biên giới với Campuchia, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum triển khai.

Điểm mới quy định về Phục hồi danh dự trong Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

(30/08/2017 08:45:37)

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN năm 2017) đã sửa đổi, bổ sung quy định về khôi phục danh dự tại Điều 51 Luật TNBTCNN năm 2009, cụ thể như sau:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0844019
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech