Tin tức chung

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định về đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(22/11/2017 16:27:35)

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, khí thải, phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

(07/11/2017 09:58:34)

Vừa qua, ngày 03/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3141 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù là một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đây là công tác có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Qua đó giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn, người chấp hành xong án phạt tù có việc làm để ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế các trường hợp tái phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quy định về các loại tài sản, thu nhập phải kê khai

(07/11/2017 09:52:07)

Theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

Quy định về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

(06/11/2017 14:35:33)

Kê khai tài sản, thu nhập là việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo mẫu quy định. Theo khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định những người sau đây phải kê khai tài sản:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(26/10/2017 15:43:54)

Để tổ chức triển khai, thực hiện tốt các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 (thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12). Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4230/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

(09/10/2017 15:00:31)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Quyết định này gồm 3 chương, 10 điều và có hiệu lực thi hành vào ngày 15/10/2017. Theo đó, phân công cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã quản lý trên 3 lĩnh vực gồm: Y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công thương.

Bổ sung một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính

(06/10/2017 08:37:54)

Để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017. Theo đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo đó, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0873602
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech