Tin tức chung

Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

(12/06/2018 09:59:13)

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 về đánh giá, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(12/06/2018 09:46:06)

Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về Quy định tạm thời quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Quy định này bao gồm 4 chương, 12 Điều. Nội dung của Quy định này quy định về điều kiện cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến; trách nhiệm của chủ cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong quản lý nhà nước đối với hoạt động dẫn dụ, gây nuôi và thu hoạch, sơ chế, chế biến tổ chim yến.

Kết quả hoạt động 6 tháng/2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới

(05/06/2018 16:57:43)

Thực hiện Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư pháp, ngày 12/3/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch về hành động VSTBPN, bình đẳng giới năm 2018 của cơ quan. Qua 06 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

(30/05/2018 10:50:17)

Điều 11 Luật Trẻ em quy định: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án và xây dựng các công trình vận động nguồn lực cho trẻ em. Để thực hiện hiệu quả quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1836/KH-UBND ngày 10/5/2018 về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức truyền thông và tư vấn pháp luật cho nhân dân 04 xã huyện Bắc Bình

(25/05/2018 10:37:14)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã được Sở Tư Pháp phê duyệt. Trong 2 ngày, ngày 17 và 18/5/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện truyền thông và tư vấn pháp luật cho nhân dân tại các xã Phan Sơn, Sông Bình, Phan Tiến, Hòa Thắng huyện Bắc Bình thu hút hơn 172 người tham dự.

Phát động đợt thi đua cao điểm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

(25/05/2018 10:18:52)

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Làm theo lời Bác – Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ Cải cách hành chính” với các nhiệm vụ cụ thể, gắn với công tác chuyên môn trong toàn ngành tư pháp như sau:

Văn phòng công chứng An Phước thay đổi tên gọi thành “Văn phòng công chứng Nguyễn Dần”

(22/05/2018 08:16:55)

Văn phòng công chứng An Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho phép thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 28/4/2014, do ông Vũ Ngọc Tài làm Trưởng Văn phòng, tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Ngày 03/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 847/QĐ-UBND cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng An Phước sang loại hình công ty hợp danh do ông Vũ Ngọc Tài làm Trưởng Văn phòng.

Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

(18/05/2018 07:51:42)

Triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/201 8 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1884/KH-UBND ngày 14/5/2018, thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

Chấn chỉnh công tác lưu trữ, quản lý sổ Bộ Hộ tịch

(17/05/2018 15:54:10)

Vừa qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp có đợt kiểm tra công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết vào tháng 4/2018, trên cơ sở kết quả kiểm tra của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và qua theo dõi công tác hộ tịch của Sở Tư pháp cho thấy có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đúng quy định về việc lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch.

Kết quả hoạt động tháng 4/2018 của Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản

(10/05/2018 10:32:51)

Thực hiện chức năng đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4 năm 2018 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận đã ký 37 Hợp đồng dịch vụ đấu giá các loại tài sản với các đơn vị với tổng giá khởi điểm 48.252.693.613 đ. Trong đó số lượng hợp đồng ký nhiều nhất là tài sản quyền sử dụng đất và tài sản thi hành án chiếm 98 % trên tổng giá trị hợp đồng.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0964769
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech