Tin tức chung

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo chuẩn kỹ năng Quản lý hệ thống CNTT

(09/10/2018 10:13:59)

Sáng ngày 01/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã khai giảng khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo chuẩn kỹ năng Quản lý hệ thống CNTT cho quản trị mạng của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương 9 tháng đầu năm 2018

(01/10/2018 08:15:09)

Thực hiện công tác Quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2018, qua 9 tháng đầu năm thực hiện, Sở Tư pháp đã đạt được một số kết quả nổi bật như đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kế hoạch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018; ban hành Kế hoạch mở rộng dân quân trong tình trạng chiến tranh.

Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(14/09/2018 07:47:26)

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm) và đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hình thành ý thức, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo hiệu ứng tích cực, chuyển biến căn bản việc tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3796/KH-UBND về triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Cục Con nuôi tập huấn về thực hiện nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước

(12/09/2018 17:38:40)

Thực hiệnChỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, trong đó yêu cầu công tác tuyên truyền tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho các cán bộ, cá nhân và tổ chức trực tiếp tham gia công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật năm 2018

(10/09/2018 11:00:25)

Thực hiện Kế hoạch số 2414/KH-UBND, ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2018. Vào hai ngày 30 và 31/8/2018 vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Phong và thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

(27/08/2018 09:09:17)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch thực hiện hoạt động Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện (GIG) năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 của Bộ Tư pháp. Trong 02 ngày 21, 22/8/2018, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và năng lực hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện việc yêu cầu bồi thường; Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong, sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019

(27/08/2018 08:55:26)

Trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019, người lao động được nghỉ dài ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao và tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến rất phức tạp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến du lịch và các tuyến Quốc lộ; tình hình tai nạn giao thông xảy ra vào các dịp nghỉ lễ dài ngày có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp ở những năm trước.

Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(14/08/2018 13:58:03)

Qua hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông tư số 07/2017/TT-BTP). Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Khối thi đua 9 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2018

(10/08/2018 09:45:08)

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-K9 ngày 05/4/2018 của Khối thi đua 9 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018, vừa qua, Khối thi đua 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước của Khối trong 06 tháng đầu năm 2018. Sở Tư pháp – Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 và Công an tỉnh – Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị.

Triển khai kết nối phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng cho Phòng Tư pháp và UBND cấp xã

(31/07/2018 16:31:21)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Công chứng năm 2014:“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”. Tuy nhiên, do việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng có liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyên môn, kỹ thuật công nghệ thông tin; đặc biệt nguồn kinh phí tương đối lớn. Trong thời gian qua, để từng bước triển khai thực hiện việc kết nối thông tin quản lý hồ sơ công chứng thống nhất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Thuận. Theo đó, từ ngày 15/7/2014 các tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) đăng tải thông tin dữ liệu công chứng lên phần mềm công chứng nhằm giúp các TTHNCC cùng khai thác thông tin phục vụ hoạt động công chứng của tổ chức mình.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1046460
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech