Tin tức chung

Triển khai công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018

(18/04/2018 10:21:46)

Vừa qua, ngày 10/4/2018 Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh đã triển Kế hoạch số 1404/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao, tội phạm về ma túy và các loại tệ nạn xã hội…

Đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(12/04/2018 11:00:43)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2014. Để cụ thể hóa nội dung Thông tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

(02/04/2018 15:29:54)

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Để đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tư pháp đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức một số hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật.

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

(02/04/2018 15:28:53)

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1171/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Đề án 123, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

(30/03/2018 09:31:18)

Thực hiện “Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 2020” của Thủ tướng Chính Phủ ban hành tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 (gọi tắt là Đề án 123), trên cơ sở đó Bộ Tư Pháp đã có Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 về ban hành hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề Luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

(30/03/2018 09:07:10)

Triển khai Kế hoạch hoạt động của dự án phát triển lập pháp Quốc gia đã được phê duyệt và Quyết định số 432/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong 02 ngày (22/3 – 23/3/2018), Học viện Tư pháp đã tổ chức khai giảng Lớp Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ làm công tác xây dựng văn bản ở các tỉnh phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

(27/03/2018 12:03:24)

Trên cơ sở rà soát và đề xuất của Sở Tư pháp và các Sở, ngành, ngày 21/3/2018 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 19 Quyết định và 02 Chỉ thị trong các lĩnh vực sau:

Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho nhân dân 02 xã Hàm Cường và Thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam.

(27/03/2018 10:52:36)

Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngày 22/3/2018 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật đến 02 xã Hàm Cường và thị Trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam, hoạt động này đã thu hút hơn 150 đối tượng về tham dự.

Học viện tư pháp tổ chức chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa V

(14/03/2018 09:58:21)

Để tạo nguồn bổ nhiệm Công chứng viên và nâng cao chất lượng hoạt động nghề công chứng, Học viện Tư pháp thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng năm 2018, thời gian và nội dung cụ thể như sau:

Triển khai Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

(12/03/2018 16:44:31)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0936490
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech