Tin tức chung

Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(14/08/2018 13:58:03)

Qua hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông tư số 07/2017/TT-BTP). Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Khối thi đua 9 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2018

(10/08/2018 09:45:08)

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-K9 ngày 05/4/2018 của Khối thi đua 9 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018, vừa qua, Khối thi đua 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước của Khối trong 06 tháng đầu năm 2018. Sở Tư pháp – Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 và Công an tỉnh – Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị.

Triển khai kết nối phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng cho Phòng Tư pháp và UBND cấp xã

(31/07/2018 16:31:21)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Công chứng năm 2014:“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”. Tuy nhiên, do việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng có liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyên môn, kỹ thuật công nghệ thông tin; đặc biệt nguồn kinh phí tương đối lớn. Trong thời gian qua, để từng bước triển khai thực hiện việc kết nối thông tin quản lý hồ sơ công chứng thống nhất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Thuận. Theo đó, từ ngày 15/7/2014 các tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) đăng tải thông tin dữ liệu công chứng lên phần mềm công chứng nhằm giúp các TTHNCC cùng khai thác thông tin phục vụ hoạt động công chứng của tổ chức mình.

Sở Tư Pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương 6 tháng/2018

(23/07/2018 11:00:35)

Thực hiện công tác Quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2018, qua 6 tháng đầu năm thực hiện, Sở Tư pháp đã đạt được một số kết quả nổi bật như đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kế hoạch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018.

Một số điểm mới trong quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

(12/07/2018 16:02:36)

Ngày 07/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp" (gọi tắt là Thông tư). Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Tư pháp nhằm ghi nhận, động viên đối với cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu giá tài sản 06 tháng năm 2018

(12/07/2018 15:28:53)

Vào sáng ngày 10/7/2018 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu giá tài sản 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có Giám đốc Sở Tư pháp và các phòng, đơn vị thuộc Sở. Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2018 và căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (viết tắt Trung tâm) được ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 26/01/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp.

Công bố Kết luận thanh tra hoạt động đấu giá tài sản

(29/06/2018 16:53:03)

Ngày 28/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh. Kết luận được công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn Thanh tra, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh .

Tọa đàm về việc thực hiện nghị định số 23/2015/NĐ-Cpngày 16/2/2015 của Chính Phủ

(25/06/2018 11:23:45)

Vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2018, Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đã phối hợp Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức buổi tọa đàm về việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả bán đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản

(22/06/2018 10:53:48)

Vừa qua, trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản- đại diện ông Ngô Giang Bảo, Giám đốc Trung tâm - chủ trì phối hợp cùng các cơ quan là Sở Tài nguyên và Môi trường , Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, tổ chức thực hiện đấu giá thành công quyền khai thác 15 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Có thể nói đây là một trong những đợt đấu giá có số lượng mỏ khoáng sản nhiều nhất và giá trị lớn nhất trong vòng 03 năm qua kể từ khi Trung tâm thực hiện công tác bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

(12/06/2018 09:59:13)

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 về đánh giá, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0992528
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech