Tin tức chung

Quán triệt thực hiện tốt công ước lahay và luật nuôi con nuôi

(09/02/2018 10:45:35)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc bổ trợ của Công ước Lahay và nguyên tắc của Luật nuôi con nuôi là “chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước” và để chấn chỉnh kịp thời thực trạng việc giải quyết trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong tình hình hiện nay: Thường thì trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài thuộc diện đích danh ở độ tuổi còn quá nhỏ (sơ sinh), mắc các bệnh thông thường hoặc bệnh nhẹ, mà không chú trọng thực hiện thủ tục tìm gia đình thay thế trong nước; nhiều tổ chức con nuôi nước ngoài vẫn trực tiếp tìm trẻ em tại các cơ sở nuôi dưỡng để tiến hành việc hỗ trợ tìm gia đình thay thế ở nước ngoài; Các khoản hỗ trợ, tặng cho của cha mẹ nuôi nước ngoài và các tổ chức con nuôi nước ngoài chưa đảm bảo nguyên tắc minh bạch về tài chính, không có chứng từ và không có báo cáo việc sử dụng.

Kế hoạch triển khai bồi thường của nhà nước năm 2018

(09/02/2018 10:33:00)

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 22/01/2018 về việc triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn.

Phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

(29/01/2018 09:40:16)

Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Quyết định này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/02/2018.

Ban hành bảng giá lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà

(16/01/2018 10:17:36)

Ngày 03/01/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, quyết định có hiệu lực vào ngày 20/01/2018.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử

(16/01/2018 10:15:42)

Vừa qua, ngày 19/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước và có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2018. Thông tư quy định về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu kỹ thuật và chức năng của phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư không quy định việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

Chứng thực chữ ký trong văn bản ủy quyền

(18/12/2017 16:07:52)

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định về đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(22/11/2017 16:27:35)

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, khí thải, phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

(07/11/2017 09:58:34)

Vừa qua, ngày 03/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3141 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù là một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đây là công tác có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Qua đó giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn, người chấp hành xong án phạt tù có việc làm để ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế các trường hợp tái phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quy định về các loại tài sản, thu nhập phải kê khai

(07/11/2017 09:52:07)

Theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

Quy định về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

(06/11/2017 14:35:33)

Kê khai tài sản, thu nhập là việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo mẫu quy định. Theo khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định những người sau đây phải kê khai tài sản:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0906594
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech