Tin hoạt động

Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ XV

(01/09/2017 11:04:51)

Ngày 30/8/2017, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XV để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017. Tới tham dự Đại hội có ông Trần Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ông Hồ Ngọc Được – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, cùng với 59 Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp. Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó nêu bật được những kết quả đạt được và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống tội phạm hình sự

(30/08/2017 09:21:28)

Thực hiện Quyết định số 2803/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 42/KH-STP, ngày 05/5/2017 của Sở Tư pháp thực hiện chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma tuý năm 2017.

Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm nhân dịp 72 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2017)

(30/08/2017 09:14:23)

Trong dòng chảy lịch sử với 72 năm hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2017), ngành Tư pháp Bình Thuận nói chung và Sở Tư pháp Bình Thuận nói riêng đã hòa vào chặng đường vẻ vang đó bằng những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Ngành trong đời sống xã hội cũng như trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Kiểm tra công tác tư pháp tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã

(17/08/2017 08:35:27)

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 04/5/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 30/9/2017, Sở Tư pháp Bình Thuận đã thành lập 5 Đoàn và tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị là UBND cấp huyện và 10 đơn vị là UBND cấp xã trong tỉnh.

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

(09/08/2017 09:49:49)

Vừa qua, vào ngày 03/8/2017 Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Theo đó, Hội đồng đã có báo cáo đánh giá sơ kết hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung các thành viên của Hội đồng đã tích cực phối hợp bám sát Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, các Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thưc hiện hương ước, quy ước năm 2017, Quyết định số 20/QĐ-HĐPH ngày 20/3/2017 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017 và Quyết định số 1630/QĐ-UBND, ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều tiến bộ.

Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

(01/08/2017 17:36:23)

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Hữu Thông – Trưởng phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Theo đó, ngày 31/7/2017, Sở Tư pháp đã tiến hành tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm công chức.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn tiểu tiêu chí 18.5 quy định xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(17/07/2017 15:41:09)

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 về đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 11/7/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn tiểu tiêu chí 18.5 quy định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 12 xã trên địa bàn tỉnh đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017. Về tham dự Hội nghị ở cấp tỉnh có lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, cấp huyện có Lãnh đạo 08 Phòng Tư pháp và cấp xã có đại diện Lãnh đạo UBND, công chức tư pháp và 01 thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 12 xã.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

(11/07/2017 13:34:26)

Ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 56/KH-STP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, với mục đích triển khai có hiệu quả các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm điều kiện cho người dân tiếp nhận và sử dụng pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung Kế hoạch tập trung vào các hoạt động cụ thể như sau:

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(11/07/2017 13:28:23)

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về những nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Sở Tư pháp như tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm 2016, 2017, nhất là các Bộ luật, Luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp và Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 03/5/2017 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị, toạ đàm năm 2017.

Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Đấu giá tài sản và Luật Tiếp cận thông tin

(30/06/2017 16:27:27)

Triển khai thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg, ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 32/KH-STP, ngày 10/4/2017 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá tài sản. Ngày 29/6/2017, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến 02 Luật cho hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; công chức pháp chế các Sở, ngành; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0820457
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech