Tin hoạt động

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại tỉnh Bình Thuận

(18/04/2018 10:15:46)

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ); thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn Công tác đến khảo sát, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 tại 02 đơn vị cấp huyện (là Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc) và 02 đơn vị cấp xã (là UBND phường Phú Trinh, UBND xã Hàm Trí) của tỉnh Bình Thuận trong 02 ngày 11 và 12/4/2018.

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng tỉnh Bình Thuận kiểm tra tại huyện Phú Quý.

(10/04/2018 10:31:58)

Thực hiện Kế họach số 18/KH- HĐPHLN ngày 01/3/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng về việc kiểm tra họat động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng tại huyện Phú Quý. Ngày 04/4/2018 Hội đồng bao gồm Sở Tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh, Công an tỉnh và Tổ thư ký giúp vịệc đã trực tiếp kiểm tra họat động của các cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Phú Qúy. Tại buổi làm việc còn có sự tham gia của Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo 03 cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện.

Tổ chức công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Phú Quý.

(10/04/2018 10:31:28)

Thực hiện Kế hoạch công tác đã được Sở Tư pháp phê duyệt từ đầu năm, trong thời gian ngày 04/4/2018 đến 06/4/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã đến công tác tại địa phương 03 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải huyện Phú Quý để thực hiện tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân, thu hút 216 lượt người tham gia.

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quý

(10/04/2018 10:09:36)

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Ngày 04/4/2018 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tọa đàm các tình huống hòa giải giả định trên địa bàn huyện Phú Quý, tham dự Hội nghị có 80 đại biểu là Hòa giải viên, đại diện lãnh đạo UBND và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã tham gia.

Chi đoàn Sở Tư pháp đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2018)

(06/04/2018 08:48:46)

Hiểu được tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của thanh niên, trong tháng, Chi đoàn Sở Tư pháp đã cử 07 đoàn viên tham gia thi Rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 18/3/2018.

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Thuận.

(27/03/2018 12:03:40)

Thực hiện Kế họach số 03/KH-CTGPL ngày 07/3/2018 của Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Vào ngày 20/3/2018, đoàn kiểm tra công tác của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã về kiểm tra tại địa phương. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý cùng đại diện các Phòng chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Phòng quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Văn phòng Cục và Phòng Tài chính - Kế toán của Cục Trợ giúp pháp lý.

Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2022 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

(19/03/2018 15:04:25)

Ngày 26/02/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình phối hợp số 40/CTPH-STP-HLHPN thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thành lập Văn phòng công chứng Nghiêm Đình Tâm

(14/03/2018 10:05:43)

Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nghiêm Đình Tâm trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Sở Tư Pháp triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(12/03/2018 16:50:50)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Vừa qua, Giám đốc Sở Tư Pháp đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 28/2/2018 để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động cơ quan về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Sở Tư pháp

(08/03/2018 15:53:40)

Để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Theo đó, Sở Tư pháp được phê duyệt và giao các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 như sau:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0936504
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech