Tin tức - Sự kiện

Triển khai công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018

(18/04/2018 10:21:46)

Vừa qua, ngày 10/4/2018 Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh đã triển Kế hoạch số 1404/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao, tội phạm về ma túy và các loại tệ nạn xã hội…

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại tỉnh Bình Thuận

(18/04/2018 10:15:46)

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ); thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn Công tác đến khảo sát, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 tại 02 đơn vị cấp huyện (là Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc) và 02 đơn vị cấp xã (là UBND phường Phú Trinh, UBND xã Hàm Trí) của tỉnh Bình Thuận trong 02 ngày 11 và 12/4/2018.

Đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(12/04/2018 11:00:43)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2014. Để cụ thể hóa nội dung Thông tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng tỉnh Bình Thuận kiểm tra tại huyện Phú Quý.

(10/04/2018 10:31:58)

Thực hiện Kế họach số 18/KH- HĐPHLN ngày 01/3/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng về việc kiểm tra họat động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng tại huyện Phú Quý. Ngày 04/4/2018 Hội đồng bao gồm Sở Tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh, Công an tỉnh và Tổ thư ký giúp vịệc đã trực tiếp kiểm tra họat động của các cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Phú Qúy. Tại buổi làm việc còn có sự tham gia của Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo 03 cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện.

Tổ chức công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Phú Quý.

(10/04/2018 10:31:28)

Thực hiện Kế hoạch công tác đã được Sở Tư pháp phê duyệt từ đầu năm, trong thời gian ngày 04/4/2018 đến 06/4/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã đến công tác tại địa phương 03 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải huyện Phú Quý để thực hiện tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân, thu hút 216 lượt người tham gia.

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quý

(10/04/2018 10:09:36)

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Ngày 04/4/2018 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tọa đàm các tình huống hòa giải giả định trên địa bàn huyện Phú Quý, tham dự Hội nghị có 80 đại biểu là Hòa giải viên, đại diện lãnh đạo UBND và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã tham gia.

Chi đoàn Sở Tư pháp đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2018)

(06/04/2018 08:48:46)

Hiểu được tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của thanh niên, trong tháng, Chi đoàn Sở Tư pháp đã cử 07 đoàn viên tham gia thi Rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 18/3/2018.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

(02/04/2018 15:29:54)

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Để đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tư pháp đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức một số hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật.

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

(02/04/2018 15:28:53)

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1171/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Đề án 123, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

(30/03/2018 09:31:18)

Thực hiện “Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 2020” của Thủ tướng Chính Phủ ban hành tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 (gọi tắt là Đề án 123), trên cơ sở đó Bộ Tư Pháp đã có Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 về ban hành hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề Luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0936489
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech