Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức Tọa đàm tại huyện Bắc Bình

(07/12/2018 15:53:39)

Thực hiện chương trình công tác về trợ giúp pháp lý đã được Sở Tư pháp phê duyệt từ đầu năm 2018. Ngày 30/11/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với UBND huyện Bắc Bình, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tổ chức buổi tọa đàm về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Bắc Bình. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, Phòng Tư pháp huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người khuyết tật…và 54 người khuyết tật trên địa bàn tham dự.

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an năm 2018

(07/12/2018 15:27:57)

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-HĐPH, ngày 28/02/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018; Quyết định số 3102/QĐ-CAT-PV11, ngày 03/10/2018 về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 và Quyết định số 3316/QĐ-CAT-PV11, ngày 17/10/2018 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an huyện Tánh Linh và Công an thị xã La Gi.

Kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận

(07/12/2018 15:23:51)

Thực hiện theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 25/9/2018 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-STP thành lập Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh.

Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho những người làm công tác trợ giúp pháp lý

(27/11/2018 10:43:32)

Thực hiện chương trình công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 đã được lãnh đạo Sở Tư pháp phê duyệt, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho những người làm công tác trợ giúp pháp lý, ngày 07/11/2018 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và những người làm công tác trợ giúp pháp lý.

Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên

(23/11/2018 09:14:57)

Triển khai thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP, ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 và Kế hoạch số 2413/KH-UBND, ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

(20/11/2018 17:09:48)

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác giải quyết tố cáo, công tác triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2011 trong thời gian qua, kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tố cáo năm 2018, nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tố cáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khối Thi đua 9 tổ chức trao tặng Nhà tình thương cho gia đình hộ nghèo tại huyện Tánh Linh

(09/11/2018 16:40:41)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khối Thi đua 9 năm 2018. Vừa qua, Khối Thi đua 9 (gồm có 10 cơ quan, đơn vị) tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Tánh Linh vào sáng ngày 03/11/2018.

Phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

(09/11/2018 16:39:58)

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm (ngày 9/11) luôn được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì chủ đề của Ngày pháp luật năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, theo đó cần tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia Bình Thuận giai đoạn 2018-2023

(02/11/2018 17:59:52)

Vừa qua, ngày 23/10/2018 Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký ban hành Chương trình phối hợp số 344/CTPH-STP-HLG về thực hiện công tác giữa 02 đơn vị giai đoạn 2018-2023, Chương trình phối hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp ý xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Kiều Trang đăng ký hoạt động

(02/11/2018 17:55:21)

Ngày 11/10/2018, ông Nguyễn Hoài Tiến, sinh ngày 26/10/1970, có địa chỉ thường trú tại khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Kiều Trang.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1076879
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech