Tin tức - Sự kiện

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

(16/08/2018 17:18:55)

Ngày 14/8/2018 vừa qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh cho hơn 100 đại biểu là chủ doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở, ban ngành tỉnh.

Văn phòng luật sư Tiếng Dân đăng ký hoạt động

(14/08/2018 17:01:56)

Ngày 01/8/2018, Sở Tư pháp Bình Thuận đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số số 48-01-0047/TP/ĐKHĐ cho Văn phòng luật sư Tiếng Dân, địa chỉ trụ sở tại 89 Hoàng Hoa Thám, khu phố 10, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Chừng - là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận từ ngày 05/7/2018.

Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(14/08/2018 13:58:03)

Qua hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông tư số 07/2017/TT-BTP). Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Khối thi đua 9 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2018

(10/08/2018 09:45:08)

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-K9 ngày 05/4/2018 của Khối thi đua 9 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018, vừa qua, Khối thi đua 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước của Khối trong 06 tháng đầu năm 2018. Sở Tư pháp – Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 và Công an tỉnh – Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị.

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(09/08/2018 15:48:41)

Ngày 11/7/2018, Chi bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/CB ngày 11/7/2018 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2018

(09/08/2018 15:46:45)

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2018, Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 05/02/2018 của Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, trong thời gian qua, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra. Nhằm kịp thời đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong 06 tháng đầu, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, đẩy mạnh trong 06 tháng cuối năm cũng như trong thời gian sắp tới, ngày 03/8/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2018.

Triển khai kết nối phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng cho Phòng Tư pháp và UBND cấp xã

(31/07/2018 16:31:21)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Công chứng năm 2014:“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”. Tuy nhiên, do việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng có liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyên môn, kỹ thuật công nghệ thông tin; đặc biệt nguồn kinh phí tương đối lớn. Trong thời gian qua, để từng bước triển khai thực hiện việc kết nối thông tin quản lý hồ sơ công chứng thống nhất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Thuận. Theo đó, từ ngày 15/7/2014 các tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) đăng tải thông tin dữ liệu công chứng lên phần mềm công chứng nhằm giúp các TTHNCC cùng khai thác thông tin phục vụ hoạt động công chứng của tổ chức mình.

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Chi, Tổ Hội phụ nữ trên địa bàn huyện

(23/07/2018 11:26:26)

Triển khai Chương trình phối hợp số 40/CTPH-STP-HLHPN, ngày 26/02/2018 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, vào ngày 12 và 13/7/2018 Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn cho 160 Hội viên của Chi, Tổ Hội phụ nữ, thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” trên địa bàn huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Nam. Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã quán triệt những nội dung mới của Luật Trẻ em năm 2016 về nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em; về quyền và bổn phận của trẻ em; về chăm sóc và giáo dục trẻ em; các cấp độ bảo vệ trẻ em và chuyên đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được phổ biến nhanh những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Sở Tư Pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương 6 tháng/2018

(23/07/2018 11:00:35)

Thực hiện công tác Quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2018, qua 6 tháng đầu năm thực hiện, Sở Tư pháp đã đạt được một số kết quả nổi bật như đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kế hoạch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018.

Một số điểm mới trong quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

(12/07/2018 16:02:36)

Ngày 07/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp" (gọi tắt là Thông tư). Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Tư pháp nhằm ghi nhận, động viên đối với cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI CÔNG CHỨNG TỈNH BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0992540
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech