Giới thiệu/ Giới thiệu chung

Giới thiệu

Giới thiệu/ Giới thiệu chung


SỞ TƯ PHÁP BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3822889
Fax: 0252.3821697
Email: stp@binhthuan.gov.vn
Website: http://stp.binhthuan.gov.vn


Vị trí, chức năng

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp  Xem tiếp >>>


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ máy Sở tư pháp bao gồm:

- Ban giám đốc

- Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Nghiệp vụ 1

4. Phòng Nghiệp vụ 2

5. Phòng Nghiệp vụ 3

- Các đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Công chứng số 1

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

3. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295344
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech