Thanh Tra Sở

Các phòng chức năng

Thanh Tra Sở

Chánh thanh tra: Ông Lương Minh Hồng

Điện thoại cơ quan: 0252.3822136
Điện thoại di động: 0919217329
Email: honglm@stp.binhthuan.gov.vnThanh tra Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra, thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện việc tiếp dân theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Tư pháp phân công.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295430
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech