Phòng Bổ trợ Tư pháp

Các phòng chức năng

Phòng Bổ trợ Tư pháp

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Cầm

Điện thoại cơ quan: 0252.2211197 

Điện thoại di động: 0907.582.239

Email: camntn@stp.binhthuan.gov.vn


Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh.
3. Phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh quản lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp.
4. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.
5. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trọng lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại.
6. Phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Tư pháp phân công.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239529
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech