Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Các phòng chức năng

Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hải

Điện thoại cơ quan: 0.3827225 

Điện thoại di động: 0908026289

Email: hainv@stp.binhthuan.gov.vn


Phó trưởng phòng: Bà Dương Thị Trúc Linh

Điện thoại di động: 0917828126

Email: linhdt@stp.binhthuan.gov.vn

 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng, trình UBND tỉnh Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện Kế hoạch sau phê duyệt; kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương;
2. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh;
3. Xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án có liên quan đến công tác phổ biến, giao dục pháp luật;
4. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác PBGDPL;
5. Biên tập, xuất bản Bản tin Tư pháp;
6. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn GDCL, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;
7. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật;
8. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở;
9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Tư pháp phân công.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1220090
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech