Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương...

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3824.294

Giám đốc:  Ông Ngô Giang Bảo
+ Điện thoại di động: 0918022301
+ Email: baong@stp.binhthuan.gov.vn


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương.

2. Trực tiếp tổ chức công tác bán đấu giá các loại tài sản theo quy định hiện hành, bao gồm:
a) Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.
b) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
c) Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng đấu giá.
d) Tài sản nhà nước được xử lý bằng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
đ) Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
e) Tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá.
f) Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của nhà nước.
Ngoài các nhiệm vụ chính đã nêu trên, Trung tâm còn thực hiện một số nhiệm vụ khác tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295355
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech