Phòng Công chứng số 1

Đơn vị trực thuộc

Phòng Công chứng số 1

Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp Tư pháp tỉnh Bình Thuận, có thu, có con dấu, tài khoản riêng...

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3821880
Fax: 0252.3833011


Trưởng phòng:

Ông Huỳnh Thanh Sang

+ Điện thoại di động: 0903754890 
+ Email: sanght@stp.binhthuan.gov.vn
Các Phó Trưởng phòng:
Bà Hoàng Thị Yến 
+ Điện thoại di động: 0989103157
+ Email: yenht@stp.binhthuan.gov.vn
Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ
+ Điện thoại di động: 0903940189
+ Email: lehtm@stp.binhthuan.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp Tư pháp tỉnh Bình Thuận, có thu, có con dấu, tài khoản riêng.
Phòng Công chứng số 1 có chức năng, nhiệm vụ:
- Cung cấp dịch vụ công chứng (công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện tại Phòng Công chứng số  1 và ngoài trụ sở Phòng Công chứng số 1); chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, gồm:
+ Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.
+ Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn bằng tài sản khác.
+ Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê tài sản.
+ Công chứng hợp đồng vay tiền, thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, HĐ bảo lãnh.
+ Công chứng di chúc và các giao dịch về thừa kế khác.
+ Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản.
+ Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền.
+ Công chứng hợp đồng, giao dịch khác.
+ Nhận lưu giữ di chúc.
+ Cấp bản sao văn bản công chứng.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Lãnh đạo Sở giao.
- Hàng năm xây dựng chương trình và kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính theo quy định.
- Quản lý công tác tổ chức cán bộ, tài sản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ của đơn vị.
- Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295406
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech