Giới thiệu/ Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Giới thiệu/ Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO


Giám đốc

Ông Hồ Ngọc Được

- Điện thoại cơ quan: 0252.3830587

- Điện thoại di động: 0913.125.707

- Email: duochn@stp.binhthuan


Các Phó giám đốc:

- Bà Bùi Thị Lịch

+ Điện thoại cơ quan: 0252.3838886

+ Điện thoại di động: 0918.369.977

+ Email: lichbt@stp.binhthuan.gov.vn


- Bà Phạm Thị Minh Hiếu

+ Điện thoại cơ quan: 0252.3823784

+ Điện thoại di động: 0919.004.858

+ Email: hieuptm@stp.binhthuan.gov.vn


- Ông Nguyễn Hữu Thông

+ Điện thoại cơ quan: 0252.3827393

+ Điện thoại di động: 0983.329.383

+ Email: thongnh@stp.binhthuan.gov.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295433
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech